Dette ønsker vi i søknaden

Fortell litt om deg selv- Fult navn- Alder- Discord nick og ID- Facebook link til profilen din
(dette er for å holde styr på ansatt liste i forhold til mods osv)

* Aldersgrense for å bli ansatt er 18 år.
* Søk på truckbook for å bli ansatt. Du vil få 1 uker prøvetid før du vil bli 100% ansatt. Gjør man ugang gjentatte ganger, så vil du bli kastet ut uten varsel.
* Følg vår fartsgrense som er under 100km/t. Kommer du over denne grensen (101km/t), setter vi stor pris på om du kaster lasten og prøver igjen.
* Har du et stort behov om å kjøre fort, skru av truckbook.
* God oppførsel under convoyer. Convoyleder bestemmer.
* Vær snille med hverandre.

Ta opp med en i ledelsen dersom disse reglene ikke overholdes!

Søk her https://trucksbook.eu/company/90189